تصویر فرز پیشانی تراش
پیشانی تراش
تصویر فرز دک چلچله الماس خور
فرز دم چلچله الماس خور
شیار زن
شیار زن
تصویر هلدر تراشکاری
هلدر تراشکاری

برندها :

baydarlar mbc ام بی سی ترکیه
ام بی سی
تاکیمساش ترکیه takimsas urunler
تاکیمساش
اسموس smoxh
اسموس
تکنیک teknik makina takim
تکنیک
ورگن ترکیه vorgen
ورگن
اکو آکو akko
آکو

هلدر روتراش دارای فرم هندسی مکعب مستطیل می باشد که عمدتا جهت عملیات روتراشی، پیشانی تراشی، برش و شیار مورد استفاده قرار می گیرد.