مته کاجی

مته کاجی

مته کاجی که با نام مته مخروطی نیز شناخته می شود دارای حالت مخروطی در قسمت بالایی مته می باشد که به صورت پله ای افزایش قطر دارد همچنین دارای دو شیار بر روی سطح قسمت مخروطی می باشد که به منظور تخلیه براده حاصل از عملیات سوراخکاری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا از مته مخروطی جهت سوراخکاری ورق و ایجاد سوراخ هایی به شکل مخروطی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

3 مورد

مورد به ازای هر صفحه
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

3 مورد

مورد به ازای هر صفحه