در این مقاله تلاش می کنیم با تشریح سیستم های گیرش اینسرت های تراشکاری و با ذکر مزایا و معایب و همچنین موارد استفاده از این سیستم ها در عملیات براده برداری اقدام نماییم. در این مقاله کلیه سیستم های گیرش الماس موجود در صنعت براده برداری در دنیا تشریح می شود. هلدرهای تراشکاری در دهه ۵۰ جایگزین رنده ای تیغچه های تراشکاری تک لبه شدند. استفاده از ابزارهای تک لبه به دلیل اینکه دارای یک لبه برشی بودند مقرون به صرفه نبود.

Read more »